در بارۀ پروژه

هدف این پروژه - ایجاد اولین لغتنامۀ آنلاین آکادمیک فارسی به روسی است. اساس این لغتنامۀ آنلاین "فرهنگ بزرگ فارسی به روسی" است که توسط دکتر زبان شناسی و. ب. ایوانوف ساخته شده است. کار ما شامل دیجیتالی کردن سه جلد لغتنامه، تصحیح شرح‌ها و نشانه گذاری ویژه است که تجربه استفاده از فرهنگ لغت را بمراتب بهبود می بخشد. علاوه بر تیم پروژه، دانشجویان دانشکده ادبیات شناسی و زبان شناسانی که زبان فارسی را یاد می گیرند به کار دعوت می شوند.

چطور به لغتنامه آنلاین لینک بدهید

لطفاً در صورت مراجعه به پروژه به این نشریه استناد کنید:

Please cite this publication when referring to the project:

Makarov Y., Melenchenko M., Novokshanov D. Digital Resources for the Shughni Language // Proceedings of The Workshop on Resources and Technologies for Indigenous, Endangered and Lesser-resourced Languages in Eurasia within the 13th Language Resources and Evaluation Conference. Marseille, France: European Language Resources Association, 2022. P. 61–64.

استناد به سایت:

به روسی:
Ю. Ю. Макаров, Д. А. Новокшанов. 2022. Словарь персидского языка (iranic.space), Москва: Школа лингвистики, НИУ Высшая школа экономики (электронный ресурс: https://iranic.space/).

You can use the following information to refer to the website:

In English:
Y. Makarov, D. Novokshanov. 2022. Dictionary of the Persian language (iranic.space), Moscow: School of Linguistics, HSE University (Available online at URL: https://iranic.space/).

حمایت از پروژه

این وب سایت در طول پروژه «ایجاد لغتنامه دانشگاهی آنلاین زبان فارسی» (2022-2023) در دانشکده علوم انسانی دانشگاه "مدرسه عالی اقتصاد" تهیه شده است.

توسعه سایت و تکمیل آن با شرح های واژه توسط رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در مسکو پشتیبانی می شود.

دسته پروژه:
  • آرتم اولگوویچ بادیف
  • ولادیمیر دنیسوویچ بوتولین
  • آناستازیا دیمیتریونا ایوانووا
  • ولادیمیر بوریسوویچ ایوانف
دکتر فیلولوژی، پروفسور. رئیس دانشکده زبان شناسی ایران در انستیتوی کشورهای آسیایی و آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو. مؤاف لغتنامه.
  • یوری یوریویچ ماکاروف

دستیار-محقق در بخش گونه‌شناسی موسسه زبان‌شناسی آکادمی علوم روسیه، دانشجوی دانشکده زبان‌شناسی دانشگاه "مدرسه عالی اقتصاد". سازنده و مدیر سایت iranic.space.

علایق: آواشناسی، صامت، گونه شناسی آوایی، زبان های ایرانی.
  • دیمیتری آندریویچ نووکشانوف
دانشجوی دانشکده زبان‌شناسی در دانشگاه "مدرسه عالی اقتصاد". مدیر پروژه.
  • ویکتوریا دیمیتریونا تیموفیوا

گروه علمی آموزشی «ویژگی‌های گونه‌شناختی زبان‌های ایرانی»

از سال 2022 با حمایت "بنیاد علوم دانشگاه ملی ـ پژوهشی "مدرسه عالی اقتصاد" (NRU HSE)" یک گروه علمی و آموزشی برای مطالعه زبان های ایرانی از جمله زبان های پامیر آغاز به کار کرده است. نتایج فعالیت را می توانید در وب سایت گروه علمی و آموزشی مشاهده کنید.

سمینار ایران شناسی

مدرسه عالی اقتصاد و انستیتوی زبان‌شناسی آکادمی علوم روسیه از سال 2022 سمینار ایران شناسی را برگزار می‌کنند. آنجا سه هفته یک بار مطالعات زبان های ایرانی و همچنین گروه های زبانی که تأثیر قابل توجهی بر زبان ایرانی داشته اند مورد بحث قرار می گیرند. سخنرانان شامل متخصصان شناخته شده در زمبینه زبان شناسی مانند اگنس کورن (CNRS)، آدریانو والریو روسی (Università Degli Studi di Napoli L'Orientale)، اولگ بلیایف (موسسه زبان شناسی RAS/MSU) هستند. سخنرانی های دانشجویی نیز پذیرفته می شود. ضبط برخی از سخنرانی ها در کانال یوتیوب منتشر می شود. زبان های کاری سمینار روسی و انگلیسی هستند. برای دریافت اطلاعات مربوط به ایران شناسی و همین سمینار می توانید به گروه گوگل بپیوندید. اگر می خواهید سخنرانی خود را در سمینار ارائه دهید، به یوری ماکاروف بنویسید (yura@iranic.space).